Preskocit navigáciu

Veliaci poddôstojník


šbnrtm.  Daniel ČINČÁR

Veliaci poddôstojník šbnrtm.  Daniel ČINČÁR

Vzdelanie:
• 1993 - 1997 Vojenská stredná škola Liptovský Mikuláš, Odbor elektrotechnický - letectvo, zameranie rádiolokačná technika
• 2001 Odborný špecializovaný zdokonaľovací kurz pre obsluhy rádiolokačného diaľkomeru P-18, VSŠ Liptovský Mikuláš
• 2011 Kurz štábnych nadrotmajstrov OR-9, Poddôstojnícka akadémia Martin

Vykonávané funkcie:
• 1997 - 2001 veliteľ družstva rádiolokačnej techniky, 4460 Rožňava
• 2001 - 2002 veliteľ družstva rádiolokátora P-18, 4405 Rožňava
• 2002 - 2003 operátor rádiolokátora 1RL128D, 4405 Rožňava
• 2003 - 2004 technik - špecialista služby opráv a prevádzky oddelenia služieb technického zabezpečenia, 4405 Rožňava
• 2004 - 2006 veliaci poddôstojník čaty, 1102 Michalovce
• 2006 - 2010 veliaci poddôstojník roty, 1102 Michalovce
• 2010 - 2010 veliaci poddôstojník roty, KFOR KOSOVO
• 2010 - 2011 veliaci poddôstojník roty, 1102 Michalovce
• 2012 - 2017 veliaci poddôstojník práporu, VÚ 1101 Trebišov
• 2017 - 2018 veliaci poddôstojník Veliteľstva posádky Bratislava
• 2018 - veliaci poddôstojník sektorového veliteľstva Jednotky MS OSN – UNFICYP Cyprus

Jazyková pripravenosť:
• anglický jazyk - STANAG 1+

Skočiť na menu
Share